چشم فتوسل آلومینیومی

تمام انواع چشم های فتوسل FZ  برای نظارت بر شعله ( زرد/آبی) استفاده می شود. این وسیله ناظر باید به یک رله شکوه یا رله گازوئیلی Satronic وصل شود.

دستورات نصب

 برای استفاده هر چه بهتر از این محصول توصیه های زیر را در نظر بگیرید:

  • چشم فتوسل باید به طور مناسب نصب شود طوری که نور مستقیم و روشن به آن برسد.
  • نور متفرقه نباید به چشم فتوسل تابیده شود.
  • چشم فتوسل را در جایی نصب کنید که دمای پیرامون آن بالای ۶۰ درجه سانتیگراد نباشد.
  • برای مشعلهایی که دمای پیرامون آنها از ۶۰ درجه بالاتر می باشد از فوتوسل با کلاهک آلومینیومی استفاده گردد.
  • برای مشعل های جت هیتری از چشمهای ویژه آن دستگاه استفاده شود.
  • برای موارد استفاده نا صحیح لزوما  به محض استفاده چشم یا رله خراب نمی شود و بعد از گذشت زمان دقت اندازه گیری پایین آمده و موجب آسیب به سیستم فراهم می گردد.
  • در هنگام اتصال به نحوه سیم بندی پایه رله دقت گردد ، چنانچه فاز و نول به چشم اتصال پیدا کند موجب آسیب به چشم و سیستم می گردد.
  • سرویس دوره ای و منظم چشم توسط افراد متخصص حتما صورت پذیرد تا جداره چشم از آلودگی پاک گردد.